Koordynator kierunkowy ds. ECTS w Katedrze Filologii Hiszpańskiej UŁ

dr Ewa Urbaniak

Koordynator kierunkowy ds. praktyk w Katedrze Filologii Hiszpańskiej UŁ

dr Witold Sobczak

Opiekun I roku studiów licencjackich, edycja 2023/2024

dr Irmina Szubert

Opiekun I roku studiów magisterskich, edycja 2023/2024

mgr Agnieszka Kruszyńska

Opiekun I roku studiów licencjackich, edycja 2022/2023

dr Barabara Galant

Opiekun I roku studiów magisterskich, edycja 2022/2023

dr hab. Antonio López González, prof. UŁ