Każdy student Uniwersytetu Łódzkiego może dołączyć do koła naukowego działającego na Wydziale Filologicznym.

KN-y to organizacje studenckie zarejestrowane na uczelni, których celem jest działalność naukowa i rozwój kompetencji aktywnych studentów oraz doktorantów. Na Wydziale Filologicznym funkcjonuje ponad 30 kół naukowych!

KATEDRA FILOLOGII HISZPAŃSKIEJ