Prof. Rafał Zarębski Dziekanem Wydziału Filologicznego UŁ w kadencji 2024–2028

Prof. dr hab. Rafał Zarębski został oficjalnie powołany na Dziekana Wydziału Filologicznego UŁ w kadencji 2024 – 2028

prof. Rafał Zarębski
Prof. Joanna Jabłkowska (aktualna Dziekan Wydziału Filologicznego UŁ) i prof. Rafał Zarębski – Dziekan-elekt

Uchwała Rady Wydziału Filologicznego UŁ z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie przedstawienia kandydata na Dziekana Wydziału została zaakceptowana przez Panią Rektor prof. Elżbietę Żądzińską, co ostatecznie zakończyło procedurę wyboru nowej osoby kierującej Wydziałem w kolejnej (czteroletniej) kadencji.

Sylwetka nowego Dziekana Wydziału Filologicznego UŁ

Prof. dr hab. Rafał Zarębski ukończył studia polonistyczne w 2001 roku. Doktorat z językoznawstwa uzyskał trzy lata później, w 2004 roku, habilitację zdobył w 2013 roku, a tytuł profesorski nadano mu w 2021 roku. Jest pracownikiem Zakładu Historii Języka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii. Specjalizuje się w badaniu dawnej polszczyzny, szczególnie w kontekście jej slawistycznych związków i interakcji z językiem francuskim, co jest związane z jego kilkoma dłuższymi pobytami na stypendiach na francuskich uniwersytetach w Paryżu (Sorbona), Tuluzie i Grenoble. Profesor Zarębski ma bogate doświadczenie administracyjne i organizacyjne. Przez dwie kadencje pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii, gdzie wspólnie z zespołem stworzył kierunek studia polskie z językiem angielskim dla studentów zagranicznych, którym obecnie zarządza. Był także przewodniczącym różnych komisji wydziałowych, w tym wyborczej (przez dwie kadencje), komisji ds. nagród, doktorskiej, a także ds. nostryfikacji dyplomów. Jest członkiem wielu towarzystw i komitetów naukowych, w tym Komitetu Językoznawstwa PAN, Międzynarodowego Komitetu Slawistów, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego oraz Centrum Ceraneum i Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.

Dotychczasowi Dziekani Wydziału FIlologicznego UŁ

 • 1951–1952 | Karol Dejna (organizator i pierwszy dziekan nowej jednostki utworzonej w wyniku podziału Wydziału Humanistycznego w 1952 roku)
 • 1952–1953 | Stefan Kawyn
 • 1953–1955 | Zdzisław Skwarczyński
 • 1955–1959 | Stefan Hrabec
 • 1959–1963 | Stefan Kawyn
 • 1963–1972 | Witold Śmiech
 • 1972–1981 | Władysław Cyran
 • 1981–1987 | Maria Kamińska
 • 1987–1990 | Anna Strokowska
 • 1990–1996 | Eliza Małek
 • 1996–2002 | Marek Cybulski
 • 2002–2008 | Bogdan Mazan
 • 2008–2016 | prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk
 • 2016–2024 | prof. dr hab. Joanna Jabłkowska